CERTIFIKÁTY

Naše produkty spĺňajú predpísané požiadavky EHP, čo znamená, že sa môžu predávať v EHP.

Sme hrdí na to, že naše výrobky majú značku najvyššej nemeckej kvality - DIBt.

Kladieme dôraz na bezpečnosť! Naše podlahy EDELHOLZ sú zaradené do kategórie ťažko horlavých stavebných materiálov, je to kategória Cfl-s1.

Žijeme v súčasnosti, ale staráme sa o budúcnosť! Suroviny pochádzajú z trvalo udržateľného lesného hospodárstva, ktorý podporuje boj proti nelegálnej ťažbe dreva.

Naše výrobky neobsahujú žiadne škodlivé látky, ani formaldehydy!